Slovo REIKI pochází z japonského slova REI (znamená život) a KI (energie).

Reiki je forma staré alternativní medicíny. Jde o techniku pro snížení stresu a relaxaci, která podporuje léčení. Terapie je přitom založena na energii, která naším tělem proudí. Pokud je proudění narušeno nebo zablokováno, potom dochází ke zdravotním komplikacím. Ty odstraňují lidé praktikující Reiki tak, že pokládají ruce (dlaně) na různé oblasti těla, případně nad ně, čímž obnovují správný proud neviditelné energie životní síly. Hlavním cílem Reiki je proto odstranění všech energetických blokád v těle jedince.